KÖP OCH LEVERANSVILLKOR (B2B)

Försäljningsvillkor:
Endast våra försäljningsvillkor gäller även om eventuell text i köparens beställningsformulär motsäger våra villkor.

Betalningsvillkor:
Som standard gäller betalningsvillkor 30 dagar netto om inte ordererkännandet säger något annat.
Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 8.00 %.

Vid valutaförändring +/- 2 % justeras priset vid fakturering.

Om särskilda skäl anses föreligga levererar vi mot efterkrav eller postförskott.

Leveranstider:
De av oss angivna leveranstiderna gäller under förutsättningen att vi inte drabbas av oss opåverkbara faktorer så som strejk, lockout eller andra svårigheter hos våra underleverantörer.

Ansvar för försändelsen:
Som standard gäller leveransvillkor Fritt vårt lager (EXW, ExWorks) om inget annat anges på ordererkännandet.

Detta gäller även vid fraktfria leveranser.

Vid förlust eller skada på försändelsen åligger det beställaren att reklamera till fraktbolaget. Skada eller förlust som orsakats av undermålig emballering ersättes av oss genom ersättningsleverans.

Äganderättsförbehåll:
Vi förbehåller oss äganderätt till varan tills denna är till fullo betald.