INTEGRITETSPOLICY

GDPR
Den 25 maj i år börjar en ny EU-förordning gälla: GDPR (General Data Protection Regulation) vilken ersätter den tidigare svenska Personuppgiftslagen (PUL).

Den nya lagen syftar till att skydda individen på näten och reglera hur företag får hantera dennes personuppgifter i marknadsföringssyfte. För dig kommer det inte att vara så stor skillnad, men kraven på hur vi företag får behandla personuppgifter skärps.

Integritet och säkert…
Vi hanterar alla personuppgifter med integritet och lämnar aldrig ut dem till tredjepart. Beroende på i vilken kanal du kom i kontakt med oss kan vi ha samlat in olika person-uppgifter. Utöver de uppgifter du själv angett kan vi ha samlat in företagstillhörighet och eventuellt intresse i vårt erbjudande.

Integritetspolicy Filodelicates arbetar för att säkerställa att din integritet skyddas vid användning av våra tjänster. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska behandlas och skyddas. Denna integritetspolicy gäller Filodelicatess kunder. Är du anställd Filodelicates finner du information kring hur vi hanterar dina personuppgifter i vår dokumentbas. Vem ansvarar för dina personuppgifter? Filodelicates AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom bolaget, samt av våra biträden. Var lagras dina personuppgifter? De uppgifter som vi behandlar om dig lagras inom Europeiska Unionen. All behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Vad för slags personuppgifter samlar vi in? Vi samlar in personuppgifter som behövs för att utföra vårt uppdrag hos våra kunder. De personuppgifter som vi behandlar är framförallt kontaktinformation såsom namn, telefonnummer och adress. Hur använder vi dina personuppgifter? Vi använder dina personuppgifter i följande ändamål: • För att bearbeta våra kunders beställningar. • För att skicka dig aviseringar om leveransstatus. • För att kontakta dig vid eventuella problem med leveransen av dina varor, eller för att säkerställa vårt garantiåtagande. • För att besvara dina frågor. • För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka vår service och kvalitet. • För att skicka löpande information eller erbjudande och reklam. Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter. Vilka är dina rättigheter? Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter i de fall det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas.